OPĆA PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Napravi SVIJET VOĆA i ORAŠASTIH PLODOVA”


1. Organizator

1.1. Organizator je donio odluku o organiziranju nagradnog natječaja pod nazivom “Napravi SVIJET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA” (U daljem tekstu „Natječaj“), koji će se provesti po ovdje utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2. Naziv Natječaja je “Napravi SVIJET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA”, a organizira ga EuroCompany99 d.o.o, Frana Kesterčaneka 2b, Zagreb, Hrvatska

1.3. Natječaj se organizira na teritoriju Republike Hrvatske


2. Pravo učestvovanja na Natječaju

2.1. Pravo učestvovanja - “Učesnik” na nagradnom natječaju imaju slijedeće osobe:

2.2. Pravo učestvovanja na Natječaju nemaju slijedeće osobe:


3. Trajanje natječaja

3.1. Natječaj počinje 26.10.2020. u 00:00 sati i završava 26.12.2020. u 23:59 sati.

3.2. Lista dobitnika nagrada bit će na web stranici www.svijetvoca.com po završetku natječaja


4. Mehanizam nagrađivanja i vrste nagrada

4.1. Da bi učesnik učestvovao u nagradnom natječaju potrebno je da na web stranici svijetvoca.com na ponuđenom tanjuru kreira proizvoljni “crtež - rad” od unaprijed ponuđenih oblika.

4.1.1. Kako se vrši kreiranje? Kreiranje se vrši jednostavnim povlačenjem i slaganjem neograničenog broja oblika na ponuđeni tanjur. Na naslovnoj stranici web stranice možete pogledati video „upute“.

4.1.2 Jedna osoba ima pravo napraviti neograničeni broj “crteža - radova” na tanjuru

4.2. Nagradni fond nagradnog natječaja “Napravi svoj SVIJET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA”

  1. 1. Prva nagrada - 1 x 4000 kn na poklon kartici banke
  2. 2. Druga nagrada - 1 x električni romobil
  3. 3. Treća nagrada - 5 x nutribullet

4.3. Način nagrađivanja nagradnog natječaja “Napravi svoj SVIJET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA”

  1. 1. Prvu nagradu biraju posjetioci web stranice glasanjem u galeriju za omiljeni “crtež - rad”. Dobitnik s najvećim brojem „sviđanja“ - presjek se pravi 26.12.2020. u 23:59 sati.
  2. 2. Drugu nagradu bira stručni žiri koji sačinjavaju 3 zaposlene osobe organizatora natječaja
  3. 3. Treću nagradu bira stručni žiri koji sačinjavaju 3 zaposlene osobe organizatora natječaja

4.4. Organizator nije odgovoran za sadržaje koje učesnik objavljuje na web stranici www.svijetvoca.com

4.4.1. Ukoliko učesnik primijeti da se na web stranici www.svijetvoca.com ne nalazi njegov kreirani rad, a da je oštećen ili mu nije jasno zašto je uklonjen može poslati e-mail na hello@svijetvoca.com

4.5. Ukoliko organizator smatra da je crtež - rad “Napravi svoj SVIJET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA” neprikladnog sadržaja ima pravo isti ukloniti bez prethodnog obavještavanja učesnika o istom


5. Način i rok predaje nagrada

5.1. Organizator će nagrade iz člana 4.2. dostaviti dobitnicima nagradnog natječaja na adresu koja je ostavljena prilikom “Napravi svoj SVIJET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA” na web stranici www.svijetvoca.com u roku od 45 dana nakon završetka natječaja

5.2. Ukoliko Organizator 7 dana od dana objavljivanja rezultata ne može stupiti u kontakt /telefonski poziv/ sa dobitnikom nagrade, automatski stječe pravo pozivanja drugog dobitnika

5.3. Nagrada će se dobiti u vidu poklon bankovne kartice na kojoj će se nalaziti dobitna suma

5.4. Prilikom preuzimanja nagrade, učesnik Natječaja će se predstaviti odgovarajućom osobnom ispravom (osobna iskaznica ili putovnica). Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja nagrade potpisati odgovarajući formular.

5.5. Osim dobitnika osobno, nagradu će moći preuzeti osoba koja ima punomoć izdanu od strane dobitnika čiji je potpis ovjeren od strane državnog organa (javni bilježnik, sud ili općina)

5.6. Dobitnici moraju preuzeti nagrade u roku od 45 radnih dana od momenta kontaktiranja od strane Organizatora, ukoliko to ne učine u navedenom roku prestaju obaveze Organizatora da uruči nagradu.

5.7. Nagradu nije moguće prenijeti na treće lice, odnosno, samo je dobitnik može iskoristiti.

5.8. Organizator snosi troškove dostave nagrade

5.9. U slučaju nepovoljnih tržišnih uvjeta koji mogu utjecati na uručivanje nagrade dobitniku, nagrada može biti zamijenjena drugom nagradom, koja je slične tržišne vrijednosti, prema procjeni Organizatora.


6. Osobni podaci

6.1. Učestvovanjem na Natječaju svaki učesnik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu suglasnost da prima e-mail poštu

6.2. Dobitnici nagrada pristaju da se njihova imena i osobni podaci javno objave, bez vrijemenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu s važećim propisima, kao što su: ime, prezime, adresa, slika, napravljen oblik, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njih, a vezani su za Natječaj te da se mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u tiskanom, zvučnom, digitalnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne suglasnosti učesnika, da se mogu umnožavati u neograničenom broju primjeraka i ponovo objavljuju, kako za vrijeme trajanja tako i nakon isteka Natječaja, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

6.3. Učesnici i dobitnici nagrada na ovom Natječaju suglasni su da je sav materijal vlasništvo Organizatora te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korištenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu s važećim propisima.


7. Pitanja u vezi Natječaja

7.1. Učesnici Natječaja mogu postavljati pitanja u vezi natječaja isključivo putem e-maila na hello@svijetvoca.com


8. Završne odredbe

8.1. Natječaj se može prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje bitno utječu na provođenje i realizaciju Natječaja. U slučaju prekida natječaja zbog nepredviđenih okolnosti organizator nije u obavezi podijeliti nagrade.

8.2. Učesnici o eventualnom prekidu Natječaja će biti obaviješteni putem web stranice www.svijetvoca.com

8.3. U slučaju spora između Organizatora i učesnika Natječaja nadležan je trgovački sud u Zagrebu

U Zagrebu, 01.10.2020. godine